اینجا چه خدماتی ارائه میگردد؟
ضربان سلامت چگونه ایجاد شده است و هدف آن چیست؟

توسعه طب کهن

  طب ساختار شکن که نام دیگر سایت قدیم می باشد مقالات و آموزش های مفیدی را تا کنون ارائه داده است و در توسعه طب و پزشکی بنحوی عمل نموده است که ضمن آگاه سازی تمام افراد جامعه همیشه تلاش شده که حرف ها و مطالب و آموزش های جدید و کاربردی تری را برای کاربران خود ارائه کند تا بتوانند در زندگی خود بطریقی رفتار نمایند که در اثر آنچه آموخته اند هر روز بسلامتی بیشتری دست پیدا کنند و از بیماریها هرچه بیشتر فاصله بگیرند.

scientists doing medical research lab 179970 1635

Capture223

چرا ما اینجا هستیم؟

  ما آمده ایم تا طب حقیقی و طب کهن و باستانی را به شکلی که نفع شما درآن است برای شما بیان کنیم و از همان راه اصیل درمان های بدون بازگشت را بوجود آوریم . شما نیز با کمی توجه وهمراهی میتوانید ما را دراین راه و طریق روشن یاری فرمائید و با دریافت حس و حال مثبت از برنامه ها و محتوای موجود در سایت های ما کمک کنید تا بتوانیم صنعت صرفا تجاری شده طب و پزشکی را به جلوه و اصل و مبداء آن یعنی سلامت محور بودن بازگردانیم و به شعار اصلی مان ملحق شویم که:

“شفا در ذهن میباشد و درمان در دارو“

آموزش طب کهن

  طب کهن در چند دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است و امروز بیش از 61 درصد از مردم در ایران و سرتاسر دنیا به آن روی آورده اند. سایت ضربان سلامت یک سایت تخصصی در حوزه پزشکی است که جایگاه جدید دانشکده علوم پزشکی اشارت می باشد . طی چندین سال همراه کاربران و بیماران بسیار زیادی بوده است و تعداد بالایی را به درمان و شفا رسانده است. در آموزش و تدریس طب کهن نیز دانشجویان زیادی را تربیت نموده است. از ابتدا در سایت قدیم آموزش طب در دستور کار مجموعه اشارت قرار داشت و با تولید دوره های آموزشی و شرح کتاب های کهن طبی اثرات فراوانی را برجای گذاشت و در حال حاضر در سایت بروزرسانی شده ضربان سلامت بنحوی کاملا متفاوت و گسترده پا به عرصه ی دنیای دیجیتال نهاده است که بطور قطع با نگاه مختصری به آن حس می شود که توان این را که کمک بزرگی به تمام اقشار جامعه نماید را داراست.

Captur222e

book

هدف ضربان سلامت

طب اسلامی به دلیل رویکرد زیادِ بسیاری در چند سال گذشته بسیار دچار صدمه شد چرا که عده ای از این روی آوردن مردم سوء استفاده نموده و جیب هایشان را پر کردند و اطلاعات ناصحیح و غلطی را انتقال داده و صدمه وارد کردند در نتیجه باعث شدند که مفهوم اساسی و اصیل طب اسلامی توسط افراد زیادی دستخوش بی اعتمادی قرار گیرد.

  با قدرت تمام می توانیم این حرف رو بزنیم که تفاوت ما کاملا واضح است اگر بسادگی نگاهی به آنچه تاکنون توسط مجموعه اشارت ارائه شده است دقت شود بطور کامل بیان می کند که تا چه حد می شود فاصله ای طولانی را با آن دسته ایجاد نمود و تمایزی ویژه قائل شد.  حکیم رضی استادی تمام عیار در زمینه علوم مختلف هستندکه با تدریس های گوناگونی که تاکنون انجام داده اند بخصوص در زمینه طب کهن و پزشکی این موضوع را به خوبی و تمام وجه نمایان کرده اند. با جستجوی بسیار آسان در فضای وب می توان بیش از هزار محتوای صوتی و تصویری را جدای از مقالات و متونی که ارائه نموده اند بررسی و مطالعه نمود و همین مقوله بیانگر این است که شما در این مجموعه صرفا با علم و هدفی ناب مواجه هستید.